FOSEPTİK

Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı beldelerde insani atıkları kısa süreliğine depolamak için kullanılan yer altına belli bir yönetmeliğe göre kazılmış çukurların projelendirilerek yapılması işidir.

KANALİZASYON

Atıksu/Drenaj /Kanalizasyon Şebekeleri Proje Uygulamaları, kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

 

FOTOGRAMETRİ

Fotogrametri tekniği ile ölçülmek istenen nesnenin ve yakın çevresinin yada arazinin foroğrafları çekilir. Bunların fotoğraf üzerindeki görüntüleri ölçülerek istenen bilgiler sağlanabilir, yada özel aletlerde bu görüntüler harita yada plan biçimine dönüştürülebilir.

 

SULAMA

Su ve Toprak kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, gıda ihtiyacının en güvenilir koşullarda karşılanması ve tarımsal ürünlerin ekonomik yönden değerlendirilmesi amacıyla sulama projeleri yapılmaktadır.