FAALİYETLERİMİZ

HALIHAZIR HARİTA
TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ
KAMULAŞTIRMA HARİTALARI
YÜZEY TAHLİYE PROJELERİ
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME PROJELERİ

Tapu ve Kadastro Verilerinin Düzenlenmesi

Toprak Etütlerinin Yapılması

Blok Planlarının Yapılması

Çiftçi Mülakatlarının Yapılması

Fotogrametrik Halıhazır Haritalarının Yapılması

Yeni Parselasyon Planlarının Yapılması

Yeni Parsellerin Sahiplerine Teslim Edilmesi

Tarla İçi Yolların Yapılması