FOTOGRAMETRİ

Fotogrametri tekniği ile ölçülmek istenen nesnenin ve yakın çevresinin yada arazinin foroğrafları çekilir. Bunların fotoğraf üzerindeki görüntüleri ölçülerek istenen bilgiler sağlanabilir, yada özel aletlerde bu görüntüler harita yada plan biçimine dönüştürülebilir.