PROJELER

Proje Geliştirme

Projenin tüm bileşenlerinin dikkate alınması suretiyle gerçekleştirilecek olan proje geliştirme süreci  

Planlama

Planlama, geleceğe yönelik yapılacak işleri, izlenecek yolları önceden tasarlama işlemidir. Proje ulaşılmak istenen sonuç, proje planlama ise ulaşılması hedeflenen sonucun planlamasıdır. Planlama akılcı bir girişim ve yönetim biçimi olup yapılan plana göre karar verilir ve seçim yapılır. Planlama yapılırken karar vermede kullanılan araçlar değil, karar verme işlevinin nasıl başarılacağı önemlidir.  

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.